STRUKTUR MAN 20 JAKARTA

1. Kepala Madrasah Aliyah (MAN) 20 Jakarta                     :  Agus Mudhofar, S. Pd

    a. Wakil Kepala Bidang Kurikulum                                :  Firmansyah, M. Hum

    b. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan                                : Endah Ismiyati, S. Pd

    c. Wakil Kepala Bidang Humas                                    : Syarif Cecep, ST

2. Kepala Tenaga Kependidikan                                       : Is Nurul Hadi, ST

3. Pengurus Komite                                                              

    a.  Ketua                                                           : Drs. Udin Muin

    b.  Wakil                                                              : H. Darmawan, SE

    c.  Sekretaris                                                      : Ustadz, S. Ag

    d.  Bendahara                                                      : Ibah Adibah, S. Pd.I